,,Jak podávat opravné prostředky“

Proti rozhodnutím soudu a soudního exekutora vydaným v průběhu exekučního řízení lze podat opravné prostředky v souladu s poučením uvedených na každém rozhodnutí. Jde zejména o odvolání proti usnesení o nařízení exekuce, návrh na zastavení exekuce (zcela či z části), námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, návrh na odklad exekuce.

Vždy je třeba postupovat v souladu s poučením uvedeným na konci daného rozhodnutí, kde je určena lhůta pro podání opravného prostředku a určeno, komu se podání má adresovat.

Odvolání proti usnesení o nařízení exekuce či proti usnesení soudu se podává k soudu, který usnesení vydal. Návrh na zastavení exekuce či návrh na její odklad, námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce a odvolání proti rozhodnutím soudního exekutora se podává k soudnímu exekutorovi.

V řízeních zahájených od 1.1.2013 musí povinní při podávání opravných prostředků věnovat pozornost poučení obsaženému ve "Vyrozumění o zahájení exekuce".


Kontakt

Exekutorský úřad Liberec
Mgr. Magdaléna Popková
Truhlářská 515
460 01 Liberec
Telefon: 482 712 588
Fax: 482 713 382
E-mail: mail@exekuce-liberec.cz

datová schránka: b5agg67

Úřední hodiny
pondělí a středa
8.30 - 11.00 a 12.30 - 16.00

Podatelna, pokladna
pondělí - pátek
8.00- 16.00

polední pauza 11:00-12:30

Hodiny pro telefonický styk
pondělí a středa
8.30-11. 00

 


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS