,,Jak platit exekuci“

V exekučním řízení se kromě pohledávky věřitele s příslušenstvím platí navíc náklady exekuce a náklady oprávněného, které vynaložil k vymáhání svého nároku, tj. náklady advokáta za zastupování oprávněného v exekuci nebo náklady za sepsání návrhu soudním exekutorem. Náklady exekuce a náklady oprávněného jsou v průběhu exekuce určeny příkazem k úhradě nákladů exekuce.

Možné způsoby placení:

  • vklad nebo převod na účet soudního exekutora č. 4200049819/ 6800 vedený u Sberbank CZ, a.s. (seznam poboček)
    Při tomto způsobu platby je nutné vždy uvést variabilní symbol, jehož základem je spisová značka, např. pro exekuci sp. zn. 36 Ex 10/2006 je variabilní symbol 102006.
  • platbou do pokladny Exekutorského úřadu v Liberci ( denně od 8.00 – 16.00)
  • platba složenkou, kterou je třeba řádně vyplnit a uvést variabilní symbol (vzor složenky ke stažení)

Doporučujeme hradit dluh hotovostními platbami přímo na pokladně Sberbank, a.s.  nebo do pokladny přímo na EÚ.

Při placení složenkou nebo převodem z jiného účtu je třeba počítat s určitým prodlením ode dne podání do dne doručení na náš účet.

V případě uhrazení pohledávky s příslušenstvím a nákladů exekuce ve lhůtě stanovené exekutorem, dochází k upuštění od provedení exekuce s tím, že odměna exekutora se snižuje o 50%.

V pokladně lze přijmout plnění v hotovosti do výše 270.000,- Kč.


Kontakt

Exekutorský úřad Liberec
Mgr. Magdaléna Popková
Truhlářská 515
460 01 Liberec
Telefon: 482 712 588
Fax: 482 713 382
E-mail: mail@exekuce-liberec.cz

datová schránka: b5agg67

Úřední hodiny
pondělí a středa
8.30 - 11.00 a 12.30 - 16.00

Podatelna, pokladna
pondělí - pátek
8.00- 16.00

polední pauza 11:00-12:30

Hodiny pro telefonický styk
pondělí a středa
8.30-11. 00

 


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS