Exekuce

Hlavní činností exekutorského úřadu je nucený výkon exekučních titulů (exekuční činnost). K exekuci lze přistoupit nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul.

Exekučním titulem je:

  • rozhodnutí soudu (rozsudek, usnesení, platební nebo směnečný rozkaz) nebo jiného orgánu (platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodčí nález atd.)
  • notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti

Exekuci pověřuje vždy okresní soud na návrh věřitele (ke stažení v sekci ,,pro oprávněné"), který se v exekuci označuje jako oprávněný, dlužník jako povinný. Hlavní výhodou exekuce prováděné podle exekučního řádu oproti výkonu rozhodnutí prováděnému soudy je rychlost řízení a možnost kombinace způsobů provedení exekuce, která může být provedena:

  • srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů povinného
  • přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu
  • přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného
  • prodejem movitých věcí
  • prodejem nemovitosti
  • prodejem podniku
  • postižením majetkových práv povinného (podílu v obchodní společnosti nebo družstvu)
  • vynucením nepeněžité povinnosti - vyklizení nemovitosti, odebrání věci, rozdělení společné věci, provedení prací a výkonů

O způsobu provedení exekuce rozhoduje exekutor exekučním příkazem po zjištění majetkových poměrů povinného.

Od doručení pověření do ukončení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku ve společném jmění manželů, vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb, udržování a správy majetku. Veškeré právní úkony učiněné v rozporu s tímto omezením jsou ze zákona neplatné.


Kontakt

Exekutorský úřad Liberec
Mgr. Magdaléna Popková
Truhlářská 515
460 01 Liberec
Telefon: 482 712 588
Fax: 482 713 382
E-mail: mail@exekuce-liberec.cz

datová schránka: b5agg67

Úřední hodiny
pondělí a středa
8.30 - 11.00 a 12.30 - 16.00

Podatelna, pokladna
pondělí - pátek
8.00- 16.00

polední pauza 11:00-12:30

Hodiny pro telefonický styk
pondělí a středa
8.30-11. 00

 


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS