Movité věciTermín dražby: 2015 v  hodin

 Místo dražby: Truhlářská 515, Liberec

  Místo a čas prohlídky: Truhlářská 515, Liberec od  do


pořadové

číslo dražby

počátek dražby

Soubor movitých věcí:

rozhodná cena (Kč)

nejnižší podání (Kč)

1.

2.

3.

4.

 

Zvláštní registrace dražitelů nebude prováděna, dražitelům bude na místě dražby přiděleno číslo dražitele. Vydražitel či jeho zástupce se musí prokázat průkazem totožnosti, výpisem z OR, plnou mocí. Vydražitel musí nejvyšší podání složit v hotovosti. K platbě bude vystaven pokladní doklad. Daňový doklad k odpočtu DPH bude vydražiteli doslán na jím označenou adresu.

Po ukončení dražeb dojde v místě prohlídky k předání vydražených věcí a k vystavení potvrzení o nabytí vlastnictví se zmocněním k přeregistrování vozidla v případě dražby vozidla.

Vydražené movité věci budou v době od ... do ... h. připravené k předání s potřebnými dokumenty.


Kontakt

Exekutorský úřad Liberec
Mgr. Magdaléna Popková
Truhlářská 515
460 01 Liberec
Telefon: 482 712 588
Fax: 482 713 382
E-mail: mail@exekuce-liberec.cz

datová schránka: b5agg67

Úřední hodiny
pondělí a středa
8.30 - 11.00 a 12.30 - 16.00

Podatelna, pokladna
pondělí - pátek
8.00- 16.00

polední pauza 11:00-12:30

Hodiny pro telefonický styk
pondělí a středa
8.30-11. 00

 


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS