Další činnost

Kromě exekuční činnosti může vykonávat exekutorský úřad i jiné činnosti, které exekuční řád souhrnně označuje jako další činnost. 

V rámci další činnosti soudní exekutor může poskytovat právní pomoc po vydání exekučního titulu, provádět dražby věcí, sepisovat zápisy o dějích a stavech a zápisy o osvědčení skutkového děje a stavu věci a přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci.

Neváhejte nás kontaktovat na tel. č. 482 712 588 či na e-mailu mail@exekuce-liberec.cz stran domluvy o poskytnutí těchto služeb, ceny jsou smluvní!

Dražby movitých věcí či nemovitostí

Dražbu věcí provádí soudní exekutor na základě dohody uzavřené s vlastníkem věci či s osobou, která je dle zákona či smlouvy oprávněna s věcí disponovat. Postup dražby se řídí ustanoveními občanského soudního a exekučního řádu, dražba tedy probíhá za obdobných podmínek a má stejné účinky jako dražba exekuční. 

Zájemcům nabízíme tyto cenové smluvní podmínky u dražby movitých věcí:

při vydražení činí smluvní odměna 6% z výtěžku dražby, hotové výdaje kryje záloha 1.500 Kč a DPH, která bude při vydražení zúčtována

při nevydražení bude zúčtována celá záloha ve výši 1.500,-Kč a DPH

Při předávání více jak 5 věcí k dražbě za čtvrtletí nabízíme zvýhodnění na smluvní odměně:

při výtěžku do 50.000,-Kč - smluvní odměna 2.000,-Kč

při výtěžku nad 50.000,-Kč - smluvní odměna 4% z výtěžku

Upozornění: překročí-li hotové výdaje dražby a výdaje vzniklé v její souvislosti složenou zálohu, budou další náklady fakturovány


Kontakt

Exekutorský úřad Liberec
Mgr. Magdaléna Popková
Truhlářská 515
460 01 Liberec
Telefon: 482 712 588
Fax: 482 713 382
E-mail: mail@exekuce-liberec.cz

datová schránka: b5agg67

Úřední hodiny
pondělí a středa
8.30 - 11.00 a 12.30 - 16.00

Podatelna, pokladna
pondělí - pátek
8.00- 16.00

polední pauza 11:00-12:30

Hodiny pro telefonický styk
pondělí a středa
8.30-11. 00

 


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS